» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
Kansliet har flyttat till nya lokaler
Samordningsförbundets kansli har flyttat till nya lokaler. Sedan den 1 juni 2017 hittar du oss på Sördalavägen 22 A i Huddinge. 

Kort om Samordningsförbundet

Samordningsförbundet har i samarbete med Fanzingo producerat några informationsfilmer om verksamheten. Dessa kan ses via länkarna nedan.
Om förbundet
Samverkanspartners 
Ungdomsprojektet i Salem
Samverkansteam Huddinge

                                                               

Vill du jobba med samverkan?
MIA-projektet söker en metodutvecklare/verksamhetsutvecklare. Sök tjänsten hos Samordningsförbundet Stockholm Stad
           

Möjliggörarna söker upp unga hemmasittare
Läs om den nya insatsen Möjliggörarna, med fokus på uppsökande verksamhet, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljat medel till, följ länken här 

ESF-projektet MIA

Den 1 april 2017 startade det ESF-finansierade projektet MIA sin verksamhet med deltagare. Fem samordningsförbund i länet har gemensamt får 100 mkr för stärkt samverkan och samordnad rehabilitering kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår till 2020.
 Pressmeddelande.pdf
Läs mer om projektet här 
                         
                       
SamPlan slutrapport
Ta del av slutrapporten om SamPlan! I projektet utvecklades samverkansformer kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst.
 Slutrapport SamPlan.pdf

                        
         
Lyra positivt exempel i rapport
från Nordens Välfärdsråd
I sin rapport "In Focus: Mental health among young people" tar Nordens välfärdsråd upp Lyra som ett lyckat exempel på verkningsfulla insatser i Norden mot psykisk ohälsa bland unga.

Rapporten kan laddas ner eller beställas via nedanstående länk. Sektionen om Lyra kan läsas på sid. 52-55.
Länk till rapporten 
           

Studie om socialt företagande i Botkyrka
Förbundet har tillsammans med Botkyrka kommun genomfört en studie om hur samverkan mellan myndigheter och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas. Läs den här 

Finsam en framgångsfaktor
i arbetet med unga

Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.
 Rapport.pdf

 
                                       
          

                               

 

 

 


                             
Senaste nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt nyhetsbrev - mejla förbundet så får du det via e-post.
 Nyhetsbrev nr 1 2017.pdf
                     
Aktuella insatser/projekt
Förbundet finansierar 9 insatser 2017.
Hälsosam 
IPS - Metodstöd
Lyra
MIA - Mobilisering inför arbete 
Möjliggörarna
Psykiatriprojektet
Slussen 
START 
Ungdomsprojektet i Salem


Förbundet samverkar med Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet MIA 
Svenska ESF-rådet 

Aktuellt på nationell nivå
Följ vad som händer på Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) hemsida www.nnsfinsam.se 

           
           
Broschyr om förbundet
Klicka på bilden!

      
         
- Intern information 
  [inloggning krävs]  
                                                           
   


Uppdaterat 2017-07-06
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum