» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
Aktuellt
          

Nytt projekt utvecklar Supported Education

I april startade ett projekt som syftar till att stärka samverkan för att ge personer med låg utbildningsnivå möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education.

Projektet erbjuder individanpassat stöd i att söka och upprätthålla studier till dess att utbildningsmålet är uppnått och steg mot arbetsmarknaden kan tas.
För mer information kontakta projektledare Andreas Hård

Frukostseminarium 4 juni
Samordningsförbundet anordnar ett frukostseminarium den 4 juni med temat "Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka och Salem - Uppdrag och ny organisering." För mer info se inbjudan.

  
Myndighetsgemensam insatskatalog
I den myndighetsgemensamma insatskatalogen kan du hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer.  www.insatskatalogen.org


Verksamhetsutvecklare sociala företag
Samordningsförbundet finansierar en verksamhetsutvecklare inriktad på samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).
Läs mer


Finsam en framgångsfaktor
i arbetet med unga

Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.
 Rapport.pdf

MIA-projektet
Förbundet samverkar med fem andra förbund i länet samt Europeiska socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet.
MIA 
Svenska ESF-rådet            
                                       
          

                               

 

 

 Testa Insatskatalogen, vårt nya verktyg för att snabbt hitta
relevanta insatser.

Senaste nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt nyhetsbrev - mejla förbundet så får du det via e-post.
 Nyhetsbrev nr 2 2018.pdf
                     
Aktuella insatser/projekt
Förbundet finansierar 10 insatser 2018.
Hälsosam 
IPS - Metodstöd
Lyra
MIA - Mobilisering inför arbete 
Möjliggörarna
Psykiatriprojektet
Verksamhetsutvecklare sociala företag
START 
Supported education
Ungdomsprojektet i Salem

Aktuellt på nationell nivå
Följ vad som händer på Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) hemsida www.nnsfinsam.se 

           
           


         
         
- Intern information 
  [inloggning krävs]  
                                                           
   


Uppdaterat 2018-07-20
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum