» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
                                  


Insatskatalogen

I den myndighetsgemensamma insatskatalogen kan du hitta information om både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer

Klicka dig vidare till katalogen

Om katalogen innehåll
Katalogen ger den sökande ett relevant urval av insatser men kan inte fullt ut berätta vem som kan få ta del av insatsen, inte heller kan den berätta vilken insats som är "bäst" för just dig. Rådfråga därför din handläggare eller kontaktpersonen för insatsen för att få mer information om eventuell medverkan.

Katalogens redaktion har ett utarbetat sätt att inhämta information från de olika aktörerna i denna katalog. Innehållet godkänns av aktören innan publicering. Dock reserverar sig redaktionen för eventuella felskrivningar och dylika händelser. Skicka oss gärna feedback om det är något du ser som behöver ändras. 
Kontakt

Har du frågor om insatskatalogen, vill veta mer eller tipsa oss om insatser som bör finnas med?
Eller vill du ha en skräddarsydd informationsinsats på din arbetsplats?

Kontakta då vår lokala projektledare.

Elisabeth Afram-SödertrömUppdaterat 2018-06-08
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum