» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- HUVAS
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
 
HUVAS (Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan)

I april 2018 startade ett projekt som syftar till att stärka samverkan för att ge personer som vill studera möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education.

Projektet riktar sig till personer mellan 20 och 55 år och som behöver extra stöd i att söka och upprätthålla studier.  

Målsättningen är att utifrån deltagarens behov utveckla effektiva rutiner för samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling samt andra berörda aktörer. Det slutgiltiga målet är att projektet ska resultera i kommun och Arbetsförmedling gemensamt utvecklat arbetsmetoder, rutiner och samarbetsytor som bättre än idag, ska kunna möta individens och målgruppens behov av samordnat stöd.

För att ta del av insatsen, kontakta projektet.

 Information till deltagare

 
Kontakt
           
Besöksadress:
Kommunalvägen 1-5 Huddinge

På torsdagar kl. 13 håller vi ett kort informationsmöte. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen som kan boka in dig på mötet. Du kan också maila oss och anmäla ditt intresse.

huvas@arbetsformedlingen.se
Uppdaterat 2018-10-04
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum