» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Adrian
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
- Psykiatriprojektet
- Samverkansteam Botkyrka
- Samverkansteam Huddinge
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSamverkansteam Huddinge - SAM

SAM startade september 2012, och vänder sig till personer över 25 år som står utanför arbetsmarknaden till följd av mångfacetterad problematik och/eller långvarig ohälsa, och som behöver stöd från minst två samverkande myndigheter för att komma närmare arbetsmarknaden. 
            
I teamet arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Huddinge kommuns försörjningsstödsenhet och Försäkringskassan.

SAM gör en myndighetsövergripande bedömning av alla nya remisser på ett s.k. Remissråd. Därefter kallas deltagaren till nybesök då man inleder med att tillsammans ta fram en plan för vad som ska göras under tiden i SAM, med sikte mot arbete/studier. 
 
Läs mer om SAM-Huddinges arbetsmetod i dokumenten som finns här nedan, under rubriken Mer om arbetssättet.

Huvudmannaskapet för insatsen är gemensamt för Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Huvudman för processledningen är Huddinge kommun.

Vid remittering av ärenden till SAM-Huddinge används en remiss som finns längst ner i högerspalten.

Läs mer om SAM
 Folder till deltagare.pdf
 Faktablad Samverkansteam Huddinge.pdf  

Mer om arbetssättet
 En deltagares resa.pdf
 Flödesbeskrivning processtågets 4 faser.pdf

Utvärderingar         
Under 2013 och 2014 utvärderades Remiss- och Kartläggningsteamet och Samverkansteamet Huddinge av extern följeutvärderare. 
 Slutrapport.pdf

                      

 

 Kontaktperson för Samverkansteam Huddinge
Gunilla Vikström, processledare
Tel. 08-535 377 50 


Gunilla Vikström.

Besöksadress
Patron Pehrs väg 8, 1 tr, Huddinge centrum (nära bussterminalen).

 Övriga medarbetare
Catrin Ahlenius
Samordnare/lots


Catrin Ahlenius.
                      
Viveka Peyron-Råhlander
Supported Employment-handledare


Viveka Peyron-Råhlander.

Ann-Christine Persson

Samordnare/lots


Ann-Christine Persson.

Nadia Ramberg-Magnell
Supported Employment-handledare


Nadia Ramberg-Magnell.

Erik Hedvall
ArbetsförmedlareErik Hedvall. 
      
_____________________________

INTERNT

Information till medarbetare                     
Förfrågan om att delta i Samverkansteam Huddinge görs i en remiss:
 Remiss SAM-Huddinge.pdf

Du kan också skicka en förfrågan via mejl till processledaren Gunilla Vikström.

Inlämning av remisser görs cirka en vecka före Remissråden.
                       
                       

                       
                          
                       

                       
 


           

Uppdaterat 2017-02-10
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum