» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Adrian
- Hälsosam
- Lyra
- SamPlan
- Samverkansteam Botkyrka
- Samverkansteam Huddinge
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSamverkansteam Huddinge (SAM)

SAM startade september 2012, och vänder sig till personer över 25 år, som står utanför arbetsmarknaden till följd av mångfacetterad problematik och/eller långvarig ohälsa, och som behöver stöd från minst två samverkande myndigheter för att komma närmare arbetsmarknaden. 
            
I teamet arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Huddinge kommuns försörjningsstödsenhet och Försäkringskassan.

SAM gör en myndighetsövergripande bedömning av alla nya remisser på ett s.k. Remissråd. Därefter kallas deltagaren till nybesök då man inleder med att tillsammans ta fram en plan för vad som ska göras under tiden i SAM, med sikte mot arbete/studier. 
 
Läs mer om SAM-Huddinges arbetsmetod i dokumenten som finns här nedan, under rubriken ”Arbetssätt”.

Huvudmannaskapet för insatsen är gemensamt för Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Huvudman för processledning är Huddinge kommun.

Vid remittering av ärenden till SAM-Huddinge används en remiss som finns längst ner i högerspalten.

Inlämning av remisser görs cirka en vecka före Remissråden, dock senast
VT 2016:  25/1,  22/2,  24/3,  23/5
HT 2016:  22/8,  19/9,  17/10,  14/11

            

Information om insatsen
 Folder till deltagare.pdf 
 Faktablad Samverkansteam Huddinge.pdf          

Arbetssätt
 En deltagares resa.pdf 
 Flödesbeskrivning processtågets 4 faser.pdf

Utvärdering        
Under 2013 och 2014 utvärderades Remiss- och Kartläggningsteamet och Samverkansteamet Huddinge av extern följeutvärderare. 
 Slutrapport
                      

 

 Kontaktperson
för samverkansteamet

Gunilla Vikström, processledare
Tel. 08-535 377 50 


Gunilla Vikström

Besöksadress
Patron Pehrs väg 8, 1 tr, Huddinge centrum (nära bussterminalen).

Medarbetare
Catrin Ahlenius
Lots

Catrin Ahlenius
                      
Viveka Peyron-Råhlander
Lots


Viveka Peyron-Råhlander

Ann-Christine Persson

Lots

Ann-Christine Persson

Nadia Ramberg-Magnell
Arbetsmarknadskonsulent

Nadia Ramberg-Magnell
                                             
_____________________________

INTERNT

Information till medarbetare                      
Läs mer om Samverkansteam Huddinge i ansökan.
 Ansökan.pdf

Förfrågan om att delta i Samverkansteam Huddinge gör på en remiss:
 Remiss SAM-Huddinge 2015.docx

Du kan också skicka en förfrågan via mejl till processledaren Gunilla Vikström.
                       
                       

                       
                          
                       

                       
 


           

Uppdaterat 2016-03-10
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum