» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
- Psykiatriprojektet
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökMIA - Mobilisering inför arbete

Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller börja studera, utifrån vars och ens egna förutsättningar. 

Målen för MIA är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens eller kommunernas ordinarie arbetsförberedande insatser.

MIA är ett länsgemensamt projekt. Förutom Samordningsförbundet HBS deltar Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet i Södertälje, Samordningsförbundet VärNa och Samordningsförbundet Södra Roslagen och Samordningsförbundet Stockholm Stad. Projektet koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. 

MIA inleddes i december 2016 med en analysfas, och de första deltagarna tas emot i april 2017. MIA pågår sedan t.o.m. år 2020.

ESF medfinansierar projektet med 100 mkr.

Kopplat till MIA delfinansierar ESF också projektet Kugghjulet, som avser att utveckla en regional stödstruktur för sociala företag och stärka hela sektorns kompetens. Det kommer även att skapas förutsättningar för de sociala företagen att dra nytta av varandras erfarenheter. Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster.  Läs mer om Kugghjulet

Delprojekt i Botkyrka, Huddinge och Salem 
Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare, varav ca 550 i Botkyrka, Huddinge och Salem.

Förbundets delprojekt kommer att arbeta utifrån metoderna Case Management och Supported Employment. Det betyder att deltagarna erbjuds ett samordnande stöd och stöd i att finna, få och behålla ett arbete eller studier.

Läs mer om delprojektet MIA
 
MIA-projektets hemsida
 Faktablad MIA.pdf

Intresseanmälan MIA
 Intresseanmälan till MIA.pdf
 


Kontaktperson för MIA

Maria Reed
Delprojektledare HBS
Tel. 08-535 336 89

•  Övriga medarbetare
Carina Ståhl
SE-handledare
010-487 97 64

Elisabeth Blomberg
Case Manager
Tel. 070-889 19 76

Elisabet Ekström
SE-handledare
Tel. 010-486 24 57

Erik Hedvall
Arbetsförmedlare
Tel. 010-488 27 25


Erik Hedvall

Gisela Sibelius
Case Manager
Tel. 070-623 29 26

Lars Lönnqvist
SE-handledare
076-789 44 96

Lars Stenbjörn
SE-handledare
Tel. 08-535 377 98

Maria Nelander
SE-handledare
010-488 30 44

Maria Nelander

Nadia Ramberg-Magnell
SE-handledare
08-535 303 31

Nadia Ramberg-Magnell

Viktoria Hagman
SE-handledare
070-886 15 76


Viveka Peyron Råhlander
SE-handledare
Tel. 010-116 34 16


Viveka Peyron Råhlander

Projektchef MIA
Annica Falk
Tel. 08-606 91 76 

Annica är projektchef för hela det länsgemensamma MIA-projektet.


Annica Falk


Svenska ESF-rådet 
Uppdaterat 2017-12-11
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum