» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- START
- HUVAS
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökMöjliggörarna

Möjliggörarna är ett projekt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljat medel till för att uppsökande verksamhet ska kunna bedrivas bland unga (20-24 år) som varken arbetar eller studerar    

Två ambassadörer/uppsökare, "möjliggörare", arbetar i samarbete med Ungdomsprojektet i Salem, UPIS, med  uppsökande aktiviteter.

En viktig målgrupp att nå är "hemmasittarna" och inspirera dem till en första kontakt med befintliga verksamheter, Målet är att 75 procent av de ungdomar som söks upp ska påbörja en studie- eller yrkesinriktad sysselsättning.
           
Samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Salems kommun och Huddinge kommun. 

Projektet startade i februari 2017 och pågår till juli 2018. 
                                                          
 Möjliggörarna på Facebook   

 Utvärderingsrapport Möjliggörarna.pdf

                  
     

                        
                       


  
Kontaktperson
för Möjliggörarna

Anders Bogefors
Projektledare
Tel. 08-532 599 65


 
Anders Bogefors.

Övriga medarbetare
Maria Svahn
Ungdomsambassadör
Tel. 070-437 91 46Maria Svahn

Pamela Curylo
Ungdomsambassadör

                           

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
 Uppdaterat 2018-06-13
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum